« tagasi

Kiriklikud talitused


Olen huvitatud leerikoolist läbi käimisest, et vahetada usku. Olen ammusest ajast vene usku ristitud.

1. Kas leerikoolis käimine maksab midagi? Kui jah, siis mis on ligikaudne summa?

2. Kas usu vahetajad käivad läbi sama tee, mis täiesti ristimata inimesed või on meil teine tee leerikoolis?

3. Kaua kestab leerikool? Ja kui on erinevad teed läbimiseks, siis mis kummagi tee kestab?


Enamasti on nõnda, et leerikoolis käijal palutakse teha annetus, mille suurus on annetaja enda määrata. Võib-olla nimetatakse mõnel pool ka soovituslikke summasid, kuid igal juhul on selge, et kellelgi ei tohi rahalistel põhjustel leeris käimata jääda.

2. Sellele küsimusele on veidi raske vastata ilma küsijat veidi põhjalikumalt tundmata. Kui inimene on ristitud väikse lapsena ja tal pole sest peale olnud mingit isiklikku sidet kiriku ega kristliku usuga, siis on selge, et ta vajab sama põhjalikku ettevalmistust koguduseliikmeks saamiseks kui ristimata inimesed.

Kui algselt oli leer just lapsena ristitute ettevalmistus iseseisvaks kristlikuks eluks täisõigusliku koguduseliikmena, siis tänapäeval, mil suur osa inimestest ei ole lapsena ristitud, antakse leeris õpetust kristliku usu ja elu kohta nii lapsena ristitud kui ristimata inimestele, s.t. sisulist vahet praktiliselt ei tehta.

Kui aga inimene on olnud aktiivselt mõne teise koguduse liige, siis vesteldakse temaga tavaliselt omaette ja valmistatakse teda kogudusse vastuvõtmiseks vastavalt konkreetsele olukorrale. Oluline on, et inimene teeb endale ise selgeks, mis põhjusel ta soovib kogudust vahetada, ja et ta ka tahab oma uue koguduse elus aktiivselt osaleda.

3. Leerikursuse kestvus on koguduseti erinev, kuid enamasti on minimaalseks ajaks kaks kuud. Iga inimese jaoks isiklikult võib sisemine ettevalmistusaeg kogudusega liitumiseks olla aga väga erineva pikkusega, kuna küsimus ei ole ju mingis formaalses aktis, vaid teadlikus otsuses elada oma elu kristlasena ja kiriku liikmena.

Enn Auksmann
Pärnu Eliisabeti koguduse abiõpetaja
04.02.2005

�les üles