« tagasi

KÕIK KÜSIMUSED


Kas on võimalik laulatada niiöelda segaabielu, kellest üks on luterlikus kirikus ristitud ja leeritatud naine ning teine islami usku mees?

Vastavalt EELK kirikuseadustikule (§ 16,4) on taolise abielu laulatamine põhimõtteliselt võimalik, ent selleks on vaja peapiiskopi või piiskopi eriluba. See tähendab, et tuleb pöörduda oma koguduse vaimuliku poole ning paluda tal vastavat luba taotleda.

Kui kristlasest naine abiellub islamiusku mehega, on vaja eelnevalt leppida kokku mõnes olulises asjas. Esiteks selles, et islamiusuline abielupool loobub krislasest abielupoolt islamiusku pööramast, teiseks selles, et islamiusuline mees loobub mitmenaisepidamise võimalusest, mis on islamiseaduste järgi lubatud. Tähtsusetu ei ole ka see, kuidas toimida lastega: on loomulik, et kristlasest ema laseb oma lapsed ristida, see aga võib tekitada vastuseisu islamiusulise abikaasa poolt.

Kuigi abielu alustades võivad taolised küsimused tunduda vähetähtsad ning armunud arvavad, et armastus lahendab kõik probleemid, võivad need hiljem tuua endaga kaasa tõsiseid raskusi juhul, kui asjad ei ole omavahel eelnevalt selgeks räägitud.

Mis puutub abielu sõlmimisse väljaspool kirikut, siis on vaimulikke, kes seda teevad, ent üldiselt peetakse sobivaks abielu sõlmimise paigaks siiski kirikut ja Jumala altarit, mille ette tullakse õnnistust paluma ja abielutõotust andma.

Enn Auksmann
Pärnu Eliisabeti koguduse õpetaja
08.06.2009

�les üles