« tagasi

Kiriklikud talitused


Tere, olen 17aastane ja sooviksin lasta end ristida, kuid mitte kumbki mu vanematest pole leeritatud, ning vaid ema on ristitud (lapsena ristiti).

Ristida tahaksin lasta end vaid soovist, mitte usulistel põhjustel, kuid ma ei soovi käia leeris. Kas siis oleks ristimine kuidagi võimalik? Ning kui ma lasen end ristida, siis kas ma olen ka kristlane või alles siis kui talitan ja käitun kristlastele kohaselt (käin kirikus, palvetan jne)?On see üldse mõeldav, et lasen ristida, aga kirikus ei käi, ei palveta ega täida 10 käsku?


Kui inimene on jõudnud taolisse ikka, et suudab teha usku ja elu puudutavaid olulisi otsuseid iseseisvalt, siis on tema ristimise eelduseks leeriõpetuse saamine, et tema otsus ennast ristida lasta rajaneks selgel arusaamisel sellest, mida kujutab endast kristlik usk ja mis on ristimine. Samuti peab ristimisega kaasnema usk Jumalasse ja Jeesusesse Kristusesse, meie Õnnistegijasse, kes on meid oma ristisurma ja ülestõusmisega lunastanud.

Jeesus ise ütleb: "Kes usub ja on ristitud, see päästetakse, aga kes ei usu, mõistetakse hukka." (Mk 16:16) See tähendab, et inimesele, kes on ristitud, kuid teadlikult keeldub uskumast, ei tule ristimine mitte õndsuseks, vaid hukatuseks, ja sellist vastutust ei saa enda peale võtta ükski vaimulik. Kirjas heebrealastele öeldakse väga hoiatavalt nende kohta, kes on ristitud ja Jumalat tundma õppinud, ent seejärel usust taganenud: "Kui me tahtlikult teeme pattu pärast seda, kui oleme õppinud tundma tõde, siis ei ole enam ohvrit pattude eest, vaid ainult mingi hirmus kohtu ootamine ja äge tuli, mis neelab vastased. Kui keegi hülgab Moosese Seaduse, siis peab ta ilma armuheitmiseta surema kahe või kolme tunnistaja sõna peale. Kui palju rängema nuhtluse väärib siis teie arvates see, kes Jumala Poega on jalgadega tallanud ega ole pühaks pidanud lepingu verd, millega ta on pühitsetud, ja kes on teotanud armu Vaimu?" (Hb 10:26-28)

See kõik ei ole hirmutamiseks, sest Jumal ei taha mitte ühtegi inimest hukka mõista, vaid on andnud meie eest omaenda ainusündinud Poja, et meid õigeks teha ja päästa. Ristimine tähendab seda, et inimene ühendatakse Jeesuse Kristusega ning Tema kaudu Jumala, oma Looja ja Isaga, ja talle saab osaks Kristuse ristisurma ja ülestõusmise arm, s.t pattude andeksandmine ja igavene elu. Jumal ei nõua inimeselt midagi, Ta ootab vaid, et inimene Teda usaldaks ning Tema armastusele omapoolse armastusega vastaks. Kui inimene on juba ette kindel, et ta ei taha Jumalast midagi teada ega Temaga koos elada, siis ei ole tal põhjust ennast enne ristida lasta, kui ta on oma mõtteviisi muutnud. Jumalast lahtiütlemine aga tähendab loobumist ka tõelisest ja igavesest elust, sest Jumal on elu allikas ja lahus Temast oleme määratud surmale ja hukkumisele.

Soovitan teil siiski leida võimalus osaleda leerikursusel, et võiksite õppida tundma nii Jumalat kui seeläbi ka iseennast ja tõelist elu, mida Jumal tahab meie kõigiga jagada.

Enn Auksmann
Pärnu Eliisabeti koguduse õpetaja
15.06.2009

�les üles