« tagasi

KÕIK KÜSIMUSED


On juhtunud olukord,kus lapse vanemad elavad lahus ja üks neist ristis poja salaja. Paraku teine lapsevanem pole ristiisega nõus ja on täielikult selle vastu. Kas ristsed on siis ikkagi seaduslikud? Kuna mõlemal lapsevanemal on lapsele võrdsed õigused, siis kuidas tohib üks salaja ristida poega ja veel ilma teise lapsevanema nõusolekuta?

Vastavalt Eesti Vabariigi kirikute ja koguduste seadusele võib alla 15-aastane isik kuuluda kogudusse (s.t ka saada ristitud, kuna ristimise läbi võetakse inimene koguduse liikmeks) oma vanemate või eestkostja loal. See tähendab, et kui mõlemal lapsevanemal on lapse hooldusõigus (ja sellest tulenev otsustusõigus), siis on ristimiseks vajalik mõlema vanema nõusolek. Kui hooldusõigus on vaid sellel vanemal, kelle juures laps elab, siis ei ole teise vanema nõusolekut tarvis.

Mis puutub ristimisse, siis see on kehtiv igal juhul - kuigi tegemist on muidugi kahetsusväärse näitega sellest, kuidas vanemate tehtud vead mõjutavad otseselt ka lapsi. Eks lapsevanemad peavad selle asja omavahel ära klaarima.

Enn Auksmann
Pärnu Eliisabeti koguduse õpetaja
13.01.2010

�les üles