« tagasi

Tavad


Seoses eelseisva abiellumisega tekkis mul küsimus abiellumisprotseduuri läbiviimise kohta. Teatavasti on nüüd Eestis ka vaimulikel õigus abielusid ilmalikult registreerida. Kuidas suhtub kirik "paganate" ehk ristimata-leeritamata inimeste soovisse paluda oma abielu registreerima kirikuõpetaja, seda ilma kirikliku laulatuseta? Sel juhul viidaks läbi vaid abielu registreerimise ilmalik toiming koos lihtsalt ilusate, kuid mittekristlike sõnade saatel. Enamasti on vastav soov tingitud perekonnaseisuosakondade personali soovimatusest tulla registreerimistoimingut läbi viima pruutpaari soovitud kohta või perekonnaseisuosakondade hõivatusest. Kas kirikul on olemas poliitiline (kas kohustuslik või soovitatav) seisukoht oma töötajatele, mida järgitakse?

Kuna abielu algab kiriku arusaama järgi laulatusega, siis ei ole vaimulikult kuidagi võimalik toimetada abielu registreerimist ilma laulatuseta. Laulatatakse täisõiguslikke koguduseliikmeid, s.t. neid, kes on ristitud, käinud leeris, osalevad koguduseelus jumalateenistustest ja armulauast osavõtmise kaudu ning tasuvad koguduse liikmemaksu. Erandjuhul laulatatakse ka nn. segaabielu, kuid selgi puhul peab vähemalt üks abiellujatest olema kiriku täisõiguslik liige ning teine võib kuuluda mõnda teise uskkonda.

Riikliku abieluregistreerimise õigus on vaimulikele taotletud selleks, et abielluda soovivatel koguduseliikmetel ei oleks vaja asju ajada kahe erineva asutusega, vaid nad saaksid kõik abieluga seotud toimingud korraldada kirikus.

Mis puutub abielu sõlmimise kohasse, siis kehtib ka vaimulikele nõue, et seda tehtaks sobivas paigas. Kristlaste ja kiriku liikmete jaoks peaks sobivaimaks paigaks oma abielu sõlmimiseks olema kirikuhoone kui Jumala ligiolu tähistav paik. Laulatusel astutakse Jumala altari ette, antakse teineteisele Jumala ja koguduse ees igavene truuduse- ja armastusetõotus ning palutakse Jumala õnnistust abielu heaks kordaminekuks.

Kristliku arusaama järgi on abielu Jumala enda looming: see on inimese kõige täiuslikum eneseteostamise võimalus, milleks ta vajab kindlasti nii Jumala abi, õnnistust ja ligiolu kui ka oma kaasinimeste tuge ja eestpalvet.

Enn Auksmann
Pärnu Eliisabeti koguduse õpetaja
29.03.2005

�les üles