« tagasi

KÕIK KÜSIMUSED


Kas ristivanemateks võivad olla õde ja vend?

Kui küsimuseks on, kas ristivanemad, s.t ristiema ja ristiisa, tohivad olla omavahel õde ja vend, siis on vastus jaatav.

Samuti on lubatav (ka nii võib küsimust tõlgendada), et ristivanemaks on ristitava vanem õde või vend, ent siiski on soovitav, et ristivanemaks ei oleks keegi päris lähedastest sugulastest. Kindlasti ei saa ristivanemaks olla ristitava ema, isa (ega täiskasvanu ristimise puhul tema abikaasa).

Ristivanema ülesandeks on aidata kaasa ristilapse kristlikule kasvamisele ning palvetada tema eest, seega peab tegemist olema inimesega, kes on ise ristitud ja omab elavat suhet nii Jumala kui kirikuga.

Enn Auksmann
Pärnu Eliisabeti koguduse õpetaja
04.05.2010

�les üles