« tagasi

KÕIK KÜSIMUSED


Kas ristiemaks saab hakata siis, kui oled ristitud kuid leeritamata, või peab ka selleks leeritatud olema? Kas ristiema saab olla lastele ka siis kui nemad on näiteks luteriusku ja mina olen ristitud mõnda teise usku nagu näiteks baptismi?

Ristivanema ülesandeks on aidata kaasa ristilapse kristlikule kasvatamisele ning tema eest palvetada, seetõttu saab ristivanemaks olla ainult inimene, kes on ise ristitud ja leeris käinud ning kellel on elav suhe nii Jumala kui kirikuga. Seega ei saa ristimata inimene kindlasti olla ristivanemaks.

Leeris käimise puhul võib olla teatud mööndusi, kuna erandina võib ristivanemaks olla ka mõne teise lasteristimist tunnustava kiriku liige, kusjuures on võimalik, et taoline kirik ei nõua luterliku kiriku sarnaselt leeriskäimist (nt apostlik-õigeusu kirik).

Kuna baptistid ei tunnista laste ristimist ja nende käsitlus ristimisest erineb oluliselt luterliku kiriku ristimiskäsitlusest, ei ole baptistikoguduse liikmel vastavalt kirikuseadustikule võimalik ristivanemaks olla. Küll aga võivad baptistikoguduse liikmed, juhul, kui nad on ristitavale lapsele ja tema perekonnale lähedased, igal juhul tema eest palvetada ja tema kasvatamisel nõu ning eeskujuga abiks olla.

Enn Auksmann
EELK Pärnu Eliisabeti koguduse õpetaja
25.05.2010

�les üles