« tagasi

Kiriklikud talitused


Mul on kaks ristilast. Nüüd paluti ka kolmandale lapsele ristiemaks, kõik kolm erinevatest perekondadest. Kuidas on reeglid ja tavad, mitu ristilast olla võib?

Kirik ei ole ristilaste arvu osas mingeid piiranguid kehtestanud, nii et pigem on küsimus selles, kui mitmele lapsele on inimene ise valmis ristivanemaks olema.

Siinkohal tuleb pidada silmas, et ristivanema peamiseks kohustuseks on aidata kaasa lapse kasvatamisele kristlikus usus ning loomulikult ka tema ja ta vanemate abistamine muudes vajadustes.

Kui kedagi palutakse ristivanemaks, siis see on ühtaegu nii suur au kui ka vastutus. Seepärast tuleb enne otsuse tegemist mõelda iseenda jaoks läbi, mida ristivanemaks olemine tähendab, ning rääkida sel teemal tõsiselt ja põhjalikult ka võimaliku ristilapse vanematega. Vanemate poolt on oluline ka see, kui suur on nende valmisolek lubada ristivanematel osaleda lapse kasvatamisel tegelikult, mitte ainult formaalselt (või n-ö pidupäevaselt).

Enn Auksmann
Pärnu Eliisabeti koguduse õpetaja
25.08.2011

�les üles