« tagasi

Jumalateenistus


Kas armulaual on kohane ja ka õpetuslikult õige kasutada veini (Kristuse vere) jagamiseks eraldi bokaale?

Püha Õhtusöömaaja kirjeldused Uues Testamendis kinnitavad, et Jeesus kasutas armulauasakramendi seadmisel ühte karikat, mida Ta jagas oma jüngritega. Seepärast on kirik ühe karika sümbolit läbi aegade väga oluliseks pidanud, nii et kus võimalik, tuleks ühest karikast joomise tava säilitada.

Samas on oluline meeles pidada, et palju tähtsam kui karikaosadus on see, et armulaual võetakse vastu Kristuse Verd. Püha Paulus kirjutab: Õnnistuse karikas, mida me õnnistame - eks see ole Kristuse Vere osadus. See tähendab, et ta nimetab küll ühte karikat, ent ei kõnele mitte karika-, vaid Kristuse Vere osadusest. Nii et isegi juhul, kui eraldi karikate või peekrite kasutamisel on nõrgestatud või kaotatud ühe karika väline sümboolika, ei tähenda see Kristuse Vere osaduse puudumist.

Minu isiklik seisukoht on, et ma ei soovi eraldi peekrite kasutamist praktiseerida - minu jaoks on väga tähtis ka ühisest karikast joomise sümboolika. Aga juhul, kui keegi võtab armulauda vastu taolises kirikus, kus Kristuse Verd jagatakse eraldi peekrites, siis võib inimene seda sellegipoolest teha kindla südamega, kuna, nagu juba öeldud, armulaud ei ole mitte eeskätt karika-, vaid Kristuse Ihu ja Vere osadus. Tähtis on, et inimene võtaks armulauda vastu alati väärilise austusega, pidades meeles, et ta ei võta vastu kedagi vähemat kui Kristust, Jumala ainusündinud Poega ennast.

Enn Auksmann
Pärnu Eliisabeti koguduse õpetaja
05.12.2012

�les üles