« tagasi

Kiriklikud talitused


Olen lapseeas luteri kirikus ristitud, leeris käinud ei ole. Täiskasvanuna astusin EELK-st välja. Kui mul tekib soov saada taas kirikusse kuuluvaks isikuks, siis mida pean selleks tegema? Kas pean selleks läbima EELK kohalikus koguduses leerikursuse või on minul leerikursuse mitteläbimise korral võimalus saada ka koguduse nn. mittetäieõiguslikuks liikmeks, nagu ma olin enne EELK-st lahkumist?

Kirikust välja astunud inimene peab kiriku liikmeks tagasivõtmiseks pöörduma enda poolt valitud koguduse vaimuliku poole. Juhul, kui tegemist ei ole sama kogudusega, kust ta kunagi välja astus, saadab vaimulik, kelle poole ta pöördus, vastavasse kogudusse kirikutähe nõudmise, mille alusel talle väljastatakse vajalikud andmed isiku kohta. Isik loetakse taas kiriku liikmeks, kui koguduse õpetaja on teinud vastava kirjaliku otsuse.

Juhul, kui inimene ei olnud varem konfirmeeritud (leeris käinud) tuleb ta täisõiguslikuks koguduseliikmeks saamiseks konfirmeerida ning sellele eelneb koguduse vaimuliku poolt vajalikuks peetav ettevalmistus, olgu leerikursusena või mingil muul viisil. Konfirmatsioon on eeltingimuseks armulauast osasaamisel (välja arvatud teatud erijuhtudel), samuti abielu laulatamisel ning koguduse juhtorganite valimisel.

Seega ei ole taas kiriku liikmeks saamisel leeris käimine hädavajalik, küll aga soovitav, et inimesel oleks võimalik osaleda täielikult koguduseelus.

Enn Auksmann
Pärnu Eliisabeti koguduse õpetaja
22.01.2013

�les üles