« tagasi

Kirik ja kogudus


Kas EELK-st on võimalik välja arvata isikut, kes ei maksa liikmemaksu?

Inimest saab lugeda kiriku liikmete hulgast lahkunuks ainult tema isikliku kirjaliku avalduse alusel. Juhul, kui kiriku liige levitab järjepidevalt väärõpetust või toimib kõlvatult, võib ta kirikuseadustikus kindlaksmääratud korras välja arvata armulauaosadusest ja peatada tema õigused täiskogu liikmena, ent teda ei saa kiriku liikmete hulgast välja heita.

Oma õigused koguduse täiskogu liikmena (s.t õiguse osaleda koguduse juhtorganite valimisel) kaotab inimene ka juhul, kui ta ei ole jooksval või eelneval aastal tasunud koguduse liikmemaksu. See ei ole aga kindlasti samastatav kiriku liikmete hulgast väljaarvamisega.

Enn Auksmann
Pärnu Eliisabeti koguduse õpetaja
22.01.2013

�les üles