« tagasi

Eri kirikud ja religioonid


Kui luteri koguduses lapseeas ristitud isik, kes ristimise momendil oma vanuse tõttu ei olnud veel võimeline aru saama ristimise tähendusest ja seega ei olnud (ega ei ole tänaseni) baptistide õpetuse kohaselt päästetud, soovib astuda baptistikoguduse liikmeks, kas ta tohib lasta ennast baptistikoguduse pastori poolt uuesti ristida? Milline on selles suhtes luteri kiriku seisukoht?

Traditsioonilise kirikliku, sealhulgas luterliku, arusaama järgi on ristimine ühekordne sakrament ning eeskätt mitte inimese, vaid Jumala tegu, seetõttu ei ole uuesti ristimine võimalik, vaid kirik mõistab seda pigem usust taganemisena. Kristlik kirik usub ja õpetab seda, et Jumal teeb inimesele ristimises oma armupakkumise, mille inimene peab usus vastu võtma, seega ei ole oluline mitte see, millises eas inimene ristimisel on, vaid see, et ta usub Kristusesse. Kui inimene ristitakse lapsena, siis võtavad tema vanemad ja ristivanemad endale kohustuse teda usus kasvatada - just seetõttu nõuab kirik ka seda, et ristitava lapse vanemad ja ristivanemad peavad olema teadlikud kristlased, loomulikult ise ristitud ja ka leeris käinud. Kui aga vanemad ja ristivanemad oma kohustusi ustavalt ei täida, ei tühista see ometi inimesele ristimises tehtud Jumala armu kingitust.

Enn Auksmann
Pärnu Eliisabeti koguduse õpetaja
22.01.2013

�les üles