« tagasi

Kiriklikud talitused


Mina ja mu abikaasa tahaksime abielluda kirikus. Tema on ristitud õigeusu, mina aga katoliku kirikus. Kas meil on võimalik abielluda luteri kirikus?

Abielu laulatamine väljendab inimeste usku Jumalasse, soovi elada Tema tahte kohaselt ning paluda oma abielule ja perekonnale Jumala õnnistust. Seega on tegemist talitusega, mis on lahutamatult seotud inimeste isikliku ja ühise usuelu ning jumalasuhtega.

Kui abiellujad kuuluvad erinevatesse kirikutesse, siis tuleks omavahel kokku leppida ning paluda oma abielu laulatada ühes nendest kirikutesst, millesse abiellujad kuuluvad. Teatud tingimustel on võimalik ka see, et abielutalituse viivad üheskoos läbi mõlema kiriku vaimulikud. Luterlikus kirikus on reeglina võimalik laulatada ainult nende inimeste abielu, kes on mõlemad luterliku kiriku liikmed, erandjuhul ka luterliku kiriku liikme abielu mõnda teise kirikusse kuuluva isikuga.

Kui tegemist on veelgi erandlikuma juhtumiga (näiteks ei kuulu kumbki laulatatavatest luterlikku kirikusse), siis võib pöörduda laulatusloa saamiseks peapiiskopi või piiskopi poole, ent selleks tuleks esmalt võtta ühendust selle luterliku koguduse vaimulikuga, kus laulatust soovitakse, et teda oma olukorrast ja konkreetse laulatussoovi põhjustest täpselt informeerida.

Esmalt soovitan siiski pöörduda oma koguduste (nii õigeusu kui katoliku) vaimulike poole ning neilt nõu küsida, kuidas nemad soovitaksid toimida.

Enn Auksmann
Pärnu Eliisabeti koguduse õpetaja
22.01.2013

�les üles