« tagasi

Usk ja elu


Tere! Kas Jumala tõde on sama, mis reaalse elu tõde? Rohket Issanda õnnistusi teile!

Vastus sellele küsimusele ei saa olla midagi muud kui jaatav, sest tõde [millegi kohta] on mõistusliku tunnetuse kooskõla tunnetatava objekti tegelikkusega. Näiteks kui meie ees on kullast sõrmus, siis on tõde see, et see on kullast sõrmus, mitte, ütleme, hõbedast teelusikas. Kuna tõde kujutab endast õiget, tõest, täiuslikku mõistusliku tunnetuse või teadmise otsust, siis on tõde ka üks Jumala omadusi, kuna Jumalal on täiuslik teadmine kõigest. Aga veelgi enam: Jumal mitte ainult ei tea, kuidas ja mis kõik asjad on, vaid Ta on kõik olemasoleva ise loonud just sellena, mis see on (ning viimselt tunnetab Tema üksi kogu reaalsust täiuslikult), nii et Jumal on ka igasuguse tõe ja reaalsuse Looja. Jumalal ei ole vaja, erinevalt inimesest, esmalt n-ö endast väljapoole suunatult asju tunnetada ja tunnetatu üle järele mõtelda, vaid Ta teab tõde kõikide asjade kohta, s.t tunneb kõikide asjade tõelist olemust, n-ö seestpoolt, «iseenesest», oma seesmise, võiksime öelda, enesetunnetuse põhjal. Ning kuna Jumalas ei ole midagi ebareaalset ega ebatõest, on Jumal ise kõrgeim ja täiuslikem tõde. Iseküsimus on muidugi, kuivõrd inimene on võimeline tõde adektvaatselt tunnetama, aga see ei muuda tõe enda olemust ega tühista tõe olemasolu. Ja olukordades, kus meie tunnetus tundub olevat vastuolus Jumala ilmutatud tõega, peame ühelt poolt püüdma tunnetada nii täiuslikult kui võimalik ja tunnetatu üle järele mõtlema, kuni meie tunnetus kattub Jumala ilmutatud tõega, või siis, teiselt poolt, usaldama ennast Jumala tarkuse ja ilmutuse hoolde, mitte ehk n-ö «pimedalt uskudes», kuivõrd pigem endale oma tunnetusvõime piiridest realistlikult aru andes. Siinkohal võib tuua tuntud näite Päikese ja Maa suhtest: kas Maa tiirleb ümber Päikese, nagu väidavad astronoomid, või Päike ümber Maa, igal hommikul tõustes ja õhtul laskudes, nagu ütleb meile meie isiklik tunnetus? Tõde saab olla vaid üks kahest – niisiis ei tähenda see, et meie ei pruugi suuta õigesti tunnetada, seda, et tõde ei ole olemas. Aga igal juhul tähendab tõde tunnetuse kooskõla reaalsusega, nii et, nagu juba öeldud, on vastus küsimusele jaatav.

Enn Auksmann
Pärnu Eliisabeti kogudus õpetaja
18.06.2014

�les üles