« tagasi

KÕIK KÜSIMUSED


Lugesin ja lugesin eelnevaid küsimusi-vastuseid, aga ei saanud siiski asja endale päris selgeks.... Ühesõnaga, situatsioon järgmine - noorpaar sooviks lasta end kiriklikult laulatada, kuid noormees on eelnevalt juba korra kiriklikult laulatatud ning see abielu lõppes lahutusega. Noormees on kuulnud, et kiriklikku abielu saab sõlmida vaid üks kord. Ilmselt võib asi olla ka koguduseti erinev, kuid millisele seisukohale jääb siiski luterlik kirik? Kas teatud asjaoludel on teistkordne laulatamine siiski võimalik?

Luterliku kiriku õpetuslikuks aluseks on Vana ja Uus Testament ehk piibel, ja vastavalt piiblile ei ole inimesel õigust abielu lahutada, kuna see tähendab vastuhakku Jumalale: "Mis nüüd Jumal on ühte pannud, seda ärgu inimene lahutagu!" (Mk. 10, 9)

Niisiis on kiriku üldine põhimõtteline seisukoht, et laulatatud abielu on lahutamatu. Tänapäeva praktikas tähendab see tihtipeale seda, et abielupaar, kelle kooselu ei ole siiski õnnestunud, säilitab vastastikused kohustused ka siis, kui nad elavad eraldi.

Kahtlemata on aga abielulahutusega samamoodi nagu teistegi inimlike eksimustega: kord tõekssaanud viga ei tohi jääda eluaegseks ega igaveseks koormaks, mis inimese lõplikult kannatusse või hukatusse määrab. Kui inimene on oma vigu mõistnud, kahetsenud, vastavad järeldused teinud, on kiriku sooviks ja püüdeks kahtlemata inimest aidata ja toetada, et tema elu võiks õnnestuda.

Küsimuses esitatud näite puhul on esimeseks vajalikuks sammuks aga see, et nimetatud noormees võtab isiklikult ühendust oma koguduse vaimulikuga ning kõneleb temaga põhjalikult kõigest juhtunust ja oma tulevikuväljavaadetest.

Enn Auksmann
Pärnu Eliisabeti koguduse õpetaja
11.05.2005

�les üles