« tagasi

Kirik ja kogudus


Kas on võimalik kuuluda korraga mitmesse kogudusse?

Vastavalt Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku põhikirjale on kiriku iga liige selle koguduse liige, kus ta on ristitud või mille liikmeks ta avalduse põhjal on koguduse õpetaja poolt vastu võetud. Kirikuseadustik lisab, et kui kiriku liige soovib lahkuda oma senisest kogudusest ja astuda teise EELK koguduse liikmeks, esitab ta asjakohase kirjaliku avalduse selle koguduse õpetajale, mille liikmeks ta soovib astuda.

Sellest järeldub, et korraga saab kuuluda vaid ühte kogudusse.

Tegemist ei ole siiski üksnes juriidilise küsimusega. Kuigi üksikkogudus on osa suuremast tervikust, mida tavapäraselt nimetatakse kirikuks, on iga kogudus olemuslikult n-ö kohalik kirik kui Kristuse ihu ja pühade osadus selle tõelises mõttes. Seega on iga koguduseliige Kristuse Ihu liige justnimelt selles koguduses, millesse ta kuulub. See tähendab ühtlasi, et oleks kõige parem, kui inimene kuuluks ka formaalselt sellesse kogudusse, mille piirkonnas ta elab ja mille tegevuses ta kõige enam osaleb.

Enn Auksmann
Pärnu Eliisabeti koguduse õpetaja
24.03.2015

�les üles