« tagasi

Tavad


Tahaksin teada, millised on võimalused laulatuseks luteri kirikus, kui üks osapooltest on luteri kiriku liige, kuid teine ei kuulu ühtegi kristlikku konfessiooni ega soovi lasta end ristida ja leeritada (kuid oleks nõus kristliku laulatusega). Kas sellisel juhul on üldse võimalust luteri kirikus abielluda?Vastavalt kirikuseadustikule peavad laulatatavad olema luterliku kiriku või sellega osaduses oleva kiriku (näiteks metodisti või anglikaani kiriku) liikmed. Erandjuhul võib üks laulatatavatest olla mõne teise kiriku liige, lisaks on ette nähtud «muud juhtumid», mille puhul laulatuseks on nõutav peapiiskopi või piiskopi luba. Niisiis on peapiiskopil või piiskopil õigus otsustada, kas on võimalik laulatada kiriku liiget inimesega, kes ei ole ei leeris käinud ega isegi ristitud.

Formaalsetest küsimustest olulisemad on aga sisulised. Laulatuse juurde kuulub see, et inimene võtab tõsiselt laulatusel kuulutatavat Jumala Sõna ja kristliku abielu aluseks olevat kiriku õpetust ning annab Jumala ees abielutõotuse. Kui inimene kõike seda ei usu – sest millisel muul põhjusel peaks inimene mitte soovima saada ristitud ja vastu võetud kiriku liiimeks? – siis oleks taolise «tõotuse» andmise puhul tegemist silmakirjatsemisega ja valetamisega. Ning kuigi see sünniks n-ö armastuse nimel (selleks, et teha teisele abielupoolele heameelt), ei ole abielu alustamine sisuliselt valetamise ja silmakirjatsemisega sugugi hea alus, millele oma ühist elu rajada.

Abielu on Jumala looming ja kingitus inimesele, ning laulatus tähendab ühelt poolt Jumala jätkuva õnnistuse palumist abielule, teisalt aga ka Jumalaga teatud mõttes lepingusse astumist (just see on abielutõotuste mõte). See tähendab, et palvele saada Jumala õnnistuse osaliseks tuleb vastata omapoolse valmisolekuga elada vastavalt Jumala kui abielu ja üleüldse inimese ja elu Looja tahtele, mis on, nagu juba öeldud, võimalik ainult siis, kui inimene võtab Jumalat, Tema Sõna ja oma suhet Temaga tõsiselt.

See ei tähenda, nagu peaksite laulatusemõttest ilmtingimata loobuma. Pigem tasub oma väljavalitut paluda, et ta leiaks võimaluse osaleda mõnel leerikursusel, et saada lähemaid teadmisi sellest, mis on kirik ja mis on kristlik usk – ja mis on ka kristlik abielu. Leerikursusel osalemine ei too endaga kaasa kohustust saada ristitud – küll aga annab see parema ettevalmistuse selleks, et langetada otsus nii ristimise kui laulatuse poolt või vastu.

Vahest kõige lihtsam oleks, kui pöörduksite selle koguduse vaimuliku poole, kus te tahaksite oma abielu laulatada. Küllap sealt saate nõu nii võimaliku leerikursuse kui kõige muu osas.

Enn Auksmann
Pärnu Eliisabeti kiriku õpetaja
13.11.2015

�les üles