« tagasi

Tavad


Minul on 12-aastane tütar. Me elame Soomes, aga soovime last ristida Eestis. Laps on ise valinud luteriusu ja usuõpetuse tunnis õpib nimelt seda usku, kuigi pole veel ristitud. Mina ise olen väiksena ristitud õigeusukirikus ja lapse tulevane ristiema on läbinud luteriusu koolituse ja luerikirikus ristitud. Kas on võimalik ristida last ilma, et ma ise peaksin usku muutma? Lapse isa ei osale lapse kasvatamises ja ei ole ristitud. Kas piisab sellest, et ristiema on luteriusku?Kirikuseaduse järgi peab vähemalt üks ristitava lapse vanematest (või tema hooldaja või eestkostja) olema luterliku kiriku konfirmeeritud (s.t leeris käinud) liige või mõne teise meie kirikuga osaduses oleva kiriku liige. Kuna meie kirikul puudub kahjuks täielik osadus õigeusu kirikuga, tähendab see, et last Teie poolt kirjeldatud juhul meie kirikus reeglina ristida ei saa.

Põhjus seisneb selles, et ristimise kaudu võetakse inimene konkreetse koguduse ja kiriku liikmeks, ning mitte ainult tema ristivanemate, vaid ka vanemate kohustus on tema kasvatamine vastavalt selle kiriku õpetusele.

Kuna aga Teie laps on juba üsna suur ning saanud ka luterlikku usuõpetust, ja on olemas ka luterlikus kirikus ristitud ja leeris käinud ristiema kandidaat, siis võib Teie lapse ristimine luterlikus kirikus olla siiski võimalik. Seda peab otsustama konkreetse koguduse vaimulik, kelle poole Te ristimissooviga pöördute.

Niisiis on Teil soovitav võtta ühendus konkreetse kogudusega, kus olete mõelnud oma lapse ristida, ning vestelda sel teemal sealse vaimulikuga.

Enn Auksmann
Pärnu Eliisabeti kiriku õpetaja
19.11.2015

�les üles