« tagasi

Kiriklikud talitused


Tere õhtust. Milline on teenustasu EELK kirikutes urnimatuse registreerimise eest märkmikusse? Ei kasutanud kirikuõpetaja teenust.Kirikus kehtiva korra kohaselt kantakse kogudustes toimetatud ametitalitused vastavatesse talitusraamatutesse, matused niisiis Matuste raamatusse.

Kui koguduses ei ole konkreetse inimese matusetalitust läbi viidud, siis ei saa seda ka Matuste raamatusse kirja panna.

Lisaks talitusraamatutele peetakse koguduses ka personaalraamatut, millesse tehakse sissekanded koguduse liikme isikuandmete, kiriklike talituste ja tegevuse kohta koguduseliikmena. Juhul, kui inimene on olnud koguduse liige ja kantud koguduse personaalraamatusse, on võimalik sinna märkida ka andmed tema surma ja matmise kohta. Kas selle eest on ette nähtud tasu ning kui suur see tasu on, sõltub kohalikust kogudusest.

Hoopis olulisem on aga küsimus, miks kiriku liiget ei ole matnud vaimulik. Kui tegemist on kogemata juhtunud eksitusega, siis on soovitav pöörduda tema kodukoguduse vaimuliku poole ning paluda näiteks õnnistamistalituse või palvuse läbiviimist haual või vähemalt hingepalvet koguduse jumalateenistusel.

Enn Auksmann
Pärnu Eliisabeti koguduse õpetaja
27.04.2016

�les üles