« tagasi

Kiriklikud talitused


Mure on selles,et mind paluti ristivanemaks, kuid olen vaid ristitud. Kas leeritamata inimene saab olla ristivanem? Ristimine toimub juba augustis. Ei, leeritamata inimene ristivanemaks olla ei saa. Ristivanema peamine ülesanne on aidata oma ristilast kristlikus usus kasvatada ja õpetada, ning leeris käimine – see tähendab leeriõpetusest osa saamine – on sel puhul hädavajalikuks eelduseks, kuna ainult omaenda usus ja kiriku õpetuses teadlik inimene saab seda usku ja õpetust kellelegi teisele, näiteks oma ristilapsele, edasi anda.

Kui Teil on tõsine soov elada ise kristlasena ning aidata selles ka last, kelle ristivanemaks Teid on palutud, siis on kõige parem võtta ühendust endale sobiva (soovitavalt kodupaigale lähima) kogudusega ning uurida sealt, millised võimalused oleks osaleda lähemal ajal leerikursusel. Tavaliselt on sellised võimalused täiesti olemas, kõige tähtsam on inimese enda siiras soov ja valmisolek.

Enn Auksmann
Pärnu Eliisabeti koguduse õpetaja
06.06.2016

�les üles