« tagasi

KÕIK KÜSIMUSED


Tere! Küsimus on selline, et tahan  ristipojale ristimisel kinkida risti kaela! Aga tahaks teada, mida sinna peale graveerida? Kas nimi ja sünnikuupäev või ristimise kuupäev või peaks seal midagi muud olema?Tere!

Kaelarist (koos ketiga), mille vaimulik saab ristimistalituse käigus õnnistada, on ristimise puhul tõesti kohane kingitus. Ehkki otseseid reegleid sellele graveerimise osas kehtestatud ei ole, võiks ristipoja nimi ning ristimise kuupäev olla kohased: nimi, et risti kaduma minnes leidjal seda tagastada oleks võimalik ning ristimise kuupäev, et risti kandjale seda tähtsat sündmust meenutada. Hea on enne ristimist ka talitust läbi viiva vaimulikuga läbi arutada, millal toimub risti õnnistamine ja üleandmine.

Õnnistussooviga

Toomas Nigola
Põlva Maarja koguduse õpetaja
16.06.2016

�les üles