« tagasi

Kirik ja kogudus


Kas kogudustel on kohustust üleval pidada koguduse hooneid?

Jah. Kuigi kui tegemist on mälestisega, siis vastavalt Muinsuskaitseseaduse paragrahvile 29 võib mälestise omanik (valdaja) saada riigieelarvest Muinsuskaitseameti kaudu või valla- või linnaeelarvest toetust mälestise hooldamiseks, konserveerimiseks või restaureerimiseks, samuti valve- ja signalisatsioonisüsteemi paigaldamiseks.

Kohustus tagada mälestiste ja muude hoonete säilimine ja hooldamine on aga omanikul.

Enn Auksmann
Kärdla, Pühalepa ja Reigi koguduse õpetaja
20.03.2003

�les üles