« tagasi

Kirik ja kogudus


Kui suur on iga-aastane kirikumaks ja mis juhtub siis, kui see jääb tasumata

Iga koguduse nõukogul on õigus määrata oma koguduse liikmemaks, kuid tavapäraselt soovitatakse selleks 1 protsenti koguduseliikme aastasissetulekust. Kui liikmemaks jääb tasumata, kaotab koguduseliige hääleõiguse koguduse täiskogus. Olulisemana tuleb siiski nimetada seda, et kuna kogudused peavad end enamasti majandama just oma liikmete maksudest ja annetustest, raskendab liikmemaksu maksmatajätmine koguduse majanduslikku olukorda ja väljendab koguduseliikmete hoolimatust või teadmatust oma koguduse vajaduste suhtes. Seega tuleks oma liikmemaks võimalusel siiski tasuda.

Enn Auksmann
Kärdla, Pühalepa ja Reigi koguduse õpetaja
20.03.2003

�les üles