« tagasi

Kirik ja kogudus


Üllatuseks sain teada, et on olemas koguduse täiskogu - kui tihti see käib koos, milliseid otsuseid vastu võtab, kui palju koguduse liikmeid peab kohal olema, et täiskogu oleks otsustusvõimeline?
Teiseks - kas on statistikat tehtud, mitu inimest koguduse üldarvust käib koosolekutel ja miks see arv on selline?


Jah, koguduse täiskogu on tõesti olemas.

Vastavalt EELK põhikirja paragrahvile 138 kuuluvad koguduse täiskogusse kõik konfirmeeritud (leeris käinud) koguduseliikmed, kes eelmisel või jooksval kalendriaastal on teinud liikmeannetuse või tasunud liikmemaksu ja käinud armulaual ning kelle õigusi ei ole kirikukari korras piiratud.

Täiskogu kutsutakse kokku üks kord nelja aasta jooksul (139). Kokkukutsumisest teatatakse koguduseliikmetele juhatuse määratud korras ja koosolek on otsustusvõimeline, kui ta on korrakohaselt kokku kutsutud (141).

Koguduse täiskogu võimkonda kuulub õpetaja ning nõukogu liikmete ja nende asemike valimine (140). Otsused tehakse lihthäälteenamusega (141) Õpetaja ja nõukogu liikmed valitakse salajasel hääletamisel.

Oskan öelda oma koguduste kohta, kus viimaste täiskogul osalenute arv oli Reigis umbes 30%, Pühalepas umbes 50% ja Kärdlas umbes 75%.

Millest arv sõltub ja kust tulevad ülalolevad erinevused? Küllap põhjustab erinevusi näiteks see, kui lihtne on inimestel kohale tulla - maal kindlasti raskem, linnas kergem. Samuti on osalus seotud inimeste teadlikkusega ja kindlasti sellegagi, kui palju kogudusse kuulub inimesi, kes ei ela paikselt koguduse piirkonnas (näiteks Hiiumaal ja Reigi koguduses kajastub see suhe ka üsna madalas protsendis). Tähtsaim on ilmselt inimeste teadlikkus ja oma osaluse tähtsuse tajumine koguduseelu korraldamisel.

Eks kõige aktiivsemad inimesed valitakse ka koguduse nõukogusse, mis võib olla 10-30-inimeseline ja millest omakorda 5-6 valitakse juhatusse ja 5 revisjonikomisjoni. Mingil määral on koguduse struktuur sarnane mittetulunduslike organisatsioonide omaga.

Enn Auksmann
Kärdla, Pühalepa ja Reigi koguduse õpetaja
20.03.2003

�les üles