« tagasi

Kiriklikud talitused


Tegemist on ilmalikult registreeritud abielupaariga, kus mees kuulub luteri kogudusse, naine aga on adventist. Kui me sooviksime endid laulatada lasta, siis mida peaksime selleks tegema?

Kas on võimalik laulatada ka nii, et laulatajaks on luteri koguduse vaimulik, kuid laulatus toimub adventkirikus? Kas selline asi on lubatud?

Kas on üleüldse lubatud laulatada erinevate konfessioonide esindajaid - pean siinkohal silmas just luterlast ja adventisti?


Sellele küsimusele on osaliselt juba ühel varasemal puhul vastatud. Toona oli küsimus luterlase ja metodisti laulatamises - vastuse leiab veebiaadressil http://www.eelk.ee/v_segaabielu.html.

Mis puudutab laulatuse toimetamise kohta, siis seda EELK kiriklike talituste seaduses ei nimetata. Samas eeldab EELK Agenda, milles on toodud korrad nii jumalateenistuste kui ametitalituste tarvis, laulatuse toimumiskohana kirikut, samuti seisab 1996. aastal ilmunud "Jumalateenistuste ja kiriklike talituste käsiraamatus" märkus: "Laulatus toimub kirikus, erandkorras vaimulikuga kokkuleppel ka mõnes teises sobivas kohas (kabelis, kodus või mujal)."

Adventkirikut võiks viimasest tsitaadist lähtudes käsitleda kabelina, kuid eelnevalt tuleb siiski läbi rääkida oma koguduse vaimulikuga ning erinevaid võimalusi põhjalikult kaaluda.

Kindlasti tuleks selgitada sedagi, kas luterliku kiriku ja adventistide abielu- ning laulatuskäsitluses on mingeid erinevusi või sobituvad nad omavahel suuremate raskusteta. Samuti tuleb koos oma koguduse vaimulikuga leida vastus küsimusele, mida tähendab ja milleks konkreetselt kohustab adventistide põhiseisukohtade juurde kuuluv nõue või soovitus et abiellu astujad "peaksid jagama ühist usku" (allikas: http://www.advent.ee/info.php?op=2).

Oluliseks pereellu puutuvaks erinevuseks luterlase ja adventisti abielu puhul võib osutuda ka küsimus laste usus kasvatamisest ja ristimisest, kuna luterlik kirik peab oluliseks laste ristimist võimalikult esimestel elukuudel, adventistid aga eitavad laste ristimist.

Kahtlemata on laulatuse puhul olulisimaks Jumalalt palutav ja saadav õnnistus, mille abil on võimalik leida sobivad lahendused kõigis nimetatud ja ka nimetamata küsimustes, mis võivad segaabielu puhul tekkida. Tähtis on end aga hästi ette valmistada ning oma pereelus vajadusel ka laulatusele järgneval ajal vaimuliku nõuannetele toetuda.

Enn Auksmann
Kärdla, Pühalepa ja Reigi koguduse õpetaja
05.03.2003

�les üles