« tagasi

Kiriklikud talitused


Kuidas peaksin käituma olukorras, kus minu sõbranna palub mind oma lapsele ristiemaks, aga olen ristimata ja leeritamata. Kas need protseduurid on selleks eelnevalt vajalikud? Olen ise ilmalikus abielus ega sooviks heameelega leerikooli ette võtta.

Ristivanema ülesandeks on osaleda oma ristilapse kristlikul kasvatamisel, seega ei ole võimalik olla ristiemaks ega ristiisaks ilma ise ristitud ja koguduseliikmeks olemata.

Koguduseliikmeks astumise ja täiskasvanuna ristitud saamise eeltingimuseks on vastav ettevalmistus, mida on kõige parem omandada leerikoolis käies. Pärast ristimist ja leeriõnnistuse vastuvõtmist on võimalik laulatada oma abielu ning lasta ristida oma lapsed, samuti olla teistele lastele ristivanemaks.

Leerikooli minemine ei kohusta kedagi ristimiseks ega kogudusse astumiseks, kuid selle läbinuna on inimene kindlasti pädevam otsustama, kas lasta end ristida ja liituda kogudusega või mitte. Seepärast on soovitav ikkagi oma elukohale kõige lähemal asuva kogudusega ühendust võtta ning koguduse õpetajaga leeriõpetuse osas kokku leppida.

Enn Auksmann
Kärdla, Pühalepa ja Reigi koguduse õpetaja
25.08.2003

�les üles