« tagasi

KÕIK KÜSIMUSED


Kui me soovime oma last ristida, kuid kuulume abikaasaga erinevatesse kogudustesse, siis millises koguduses peaksime lapse ristima? Kas on võimalik laps ristida veel oma äranägemise järgi kolmandas koguduses? Kas meil on abikaasaga võimalik samuti kogudust vahetada (nii et oleksime koos lapsega ühes koguduses)? Ja kui on, siis kuidas peaks antud protsess toimuma? Kas lapse ristivanemad võivad kuuluda teistesse kogudustesse?

Kui Te kuulute abikaasaga mõlemad mõnda Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku kogudusse, siis võite valida vastavalt oma soovile, kummas koguduses soovite oma lapse ristida lasta. Soovitav on seda siiski teha koguduses, mille piirkonnas te elate või mille jumalateenistustel te sagedamini osalete.

Kõige loomulikum oleks muidugi, kui terve pere oleks ühe koguduse liige. Selleks tuleb minna selle koguduse vaimuliku juurde, kuhu soovite jääda, ning paluda tal saata vastav kiri teise kogudusse, et teie kirikukirjad tema kogudusse üle kantaks. Kuidas see toimub, seda selgitab koguduse vaimulik Teile juba kohapeal.

Last on võimalik ristida ka mõnes kolmandas koguduses, kust saadetakse siis vastav ristimisteade Teie poolt nimetatud koguduse vaimulikule.

Kui üks vanematest kuulub mõnda teise kirikusse või usuühingusse, siis tuleks laps ristida ikkagi luterlikus koguduses, eriti juhul, kui üks abielupooltest on mõne taolise koguduse liige, milles lasteristimist ei teostata. Viimasel juhul tuleb muidugi kõigepealt jõuda vastastikusele kokkuleppele selles, et laps üldse ristitakse.

Ristivanemad peavad olema kiriku täisõiguslikud liikmed, s.t. ristitud ja leeris käinud. Millisesse konkreetsesse kogudusse nad kuuluvad (eeldades, et tegemist on Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku kogudusega), ei ole oluline. Erijuhtudel on võimalik valida ristivanemaid ka mõne teise kiriku, nt roomakatoliku või õigeusu kiriku liikmete hulgast - eelduseks on see, et nad tunnustavad lasteristimist ning on valmis võtma osa lapse kasvatamisest kristlikus usus.

Enn Auksmann
Kärdla, Pühalepa ja Reigi koguduse õpetaja
20.04.2003

�les üles