« tagasi

KÕIK KÜSIMUSED


Kelle juurde või kuhu ma peaksin pöörduma, kui ma soovin tagasi võtta ristimist luteri usku? Olen ristitud mõni aasta tagasi Tamsalu kirikus 13. juunil.

Ristimist ei saa kuidagi "tagasi võtta", kuna ristimine ei ole mitte inimese, vaid Jumala tegu. Ristija on vaid Jumala armu vahendaja - Jumal ise sünnitab inimese ristimise kaudu uueks (vrd Jh 3, 5: "Tõesti, tõesti, ma ütlen sulle, kes ei sünni veest ja Vaimust, ei saa minna Jumala riiki."), võtab ta oma lapseks ja kingib talle uue elu.

Ristimises ühendatakse inimene Jeesuse Kristusega, kes on meie eest surnud ja meid oma ristisurma ning ülestõusmise läbi patust, kurjast ja surmast päästnud. Apostel Paulus kirjutab: "Kas te siis ei tea, et kes me iganes oleme Kristusesse Jeesusesse ristitud, oleme ristitud Tema surmasse? Me oleme siis koos Temaga maha maetud ristimise kaudu surmasse, et otsekui Kristus on äratatud üles surnuist Isa kirkuse läbi, nõnda võime ka meie käia uues elus. Sest kui me oleme kasvanud kokku Tema surma sarnasusega, siis võime seda olla ka ülestõusmise sarnasusega, teades, et meie vana loomus on koos Temaga löödud risti, et see patune ihu kaotataks, nii et me kunagi enam ei orjaks pattu." (Rm. 6, 3-6)

Kuigi ristimine on Jumala tegu ja seda ei saa tühistada ega "tagasi võtta", kannab see vilja vaid siis, kui inimene selle usus vastu võtab: "Kes usub ja on ristitud, see päästetakse, aga kes ei usu, mõistetakse hukka." (Mk 16, 16) Seega ei ole küsimus mitte ristimise mahapesemises või mingi parema ristimise otsimises, vaid selles, et inimene võib ise oma uskmatuse kaudu tühistada ristimise õnnistuse enda juures ja oma elus. Nö ristimise mahapesemine või "tagasi võtmine" tähendaks seega lihtsalt usutaganemist ja jumalasalgamist.

Üle sellegi jääb aga alati pühakirja tõotusesõna: "Kui meie oleme uskmatud, jääb Jumal ometi ustavaks, sest Ta ei saa ennast salata." (2Tm 2, 13) See tähendab, et inimesel on alati võimalus meelt parandada ning usus Jumala juurde tagasi pöörduda - selle Jumala juurde, kes on andnud omaenda ainusündinud Poja inimeste eest ning on meid ristimise läbi koos Temaga oma laste hulka võtnud.

Enn Auksmann
Kärdla, Pühalepa ja Reigi koguduse õpetaja
14.04.2003

�les üles