« tagasi

KÕIK KÜSIMUSED


Mida peab tegema, kui soovida kiriklikult abielluda, kuid üks pooltest on luterlane (Eesti) ja teine metodist (Inglismaa)?

Kui laulatusega seondub ka abielu registreerimine, siis tuleb toimida nagu ikka juhtudel, mil üks abielupooltest on mõne teise riigi kodanik.

Mis puutub aga kirikupoolsetesse tingimustesse, siis nende kohta öeldakse kiriklike talituste seaduses järgmist:

§ 21. Kristlik abielu algab laulatusega.

§ 22. Laulatatakse täieõiguslikke koguduseliikmeid.

§ 25. Segaabielu laulatatakse evangeelse luterliku korra järgi. Sellest teatatakse teise konfessiooni koguduse vaimulikule.

Luterlase ja metodisti abiellumise puhul on tegemist paragrahvis 25 nimetatud segaabieluga. Selleks tuleb pöörduda vastava koguduse (soovitavalt oma kodukoguduse) vaimuliku poole ning teatada talle laulatusesoovist. Edasisi nõuandeid annab juba iga vaimulik isiklikult.

Juhin igaks juhuks tähelepanu ka paragrahvile 22, mille kohaselt laulatatakse vaid täieõiguslikke koguduseliikmeid, s.t. neid, kes on käinud leeris (konfirmeeritud), tasunud koguduseliikmemaksu (või teinud liikmeannetuse) ning käinud vähemalt kord aastas armulaual. Erijuhtudel võib koguduse õpetaja teha kindlasti erandeid, kuid nende vajadus ja võimalikkus selgub juba temaga vesteldes.

Laulatuse puhul tuleb kindlasti arvestada sellegagi, et koguduse vaimulik soovib mõlema abielupoolega eelnevalt kohtuda ja rääkida, võib-olla isegi mitmel korral, s.t. oma soovist tuleks vaimulikku informeerida võimalikult aegsasti. Sama kehtib ka kõigi teiste vaimulike talituste puhul.

Enn Auksmann
Kärdla, Pühalepa ja Reigi koguduse õpetaja
00.00.0000

�les üles