« tagasi

KÕIK KÜSIMUSED


Meie poja ristivanemad on osutunud valedeks inimesteks. Valedeks ses mõttes, et ristiisa on kohtulikult karistatud ja samas tegeleb ta siiani väljapressimiste, petmiste ja vargustega. Saime sellest teada kahjuks alles novembris, senikaua suutis ta meid panna uskuma, et on siiras jumalasulane, tore inimene, alati abivalmis. Kas on võimalik lahti öelda või muuta lapse ristivanemaid? Ma olen siiralt mures, meie peres on olnud ristivanematel alati tähtis roll.

Inimene, kes on täie teadlikkusega nõustunud saama ristivanemaks, on igal juhul seotud tõotusega, mille ta oma ristilapse ristimisel andis. Isegi kui ta seda tõotust ei täida, jääb tõotus ise kehtima. See tähendab, et kedagi ei ole võimalik ristivanemate hulgast kustutada ega enesele võetud kohustustest vabastada.

Inimese eest, kes on eksinud - ja kes isegi tahtlikult jätkab kurja tegemist - tuleb palvetada, lootuses, et Jumal võib ka kõige raskemat kurjategijat puudutada ja õigele teele juhtida. Kahtlemata oleks kirjeldatud olukorra puhul parim lahendus, kui ristiisa pöörduks kurjast ja täidaks korralikult ka oma ristivanemakohuseid. Võib-olla on Teilgi võimalik teda vastavalt mõjutada.

Kui see ei õnnestu, siis tuleb tõdeda, et laps on samahästi kui ilma ristiisata. Kui tal on teisi ristivanemaid, võivad nemad püüda omalt poolt rohkem teha, et Teile toeks olla, kui aga mitte, siis vastutate oma lapse kristliku kasvatuse eest eeskätt Teie kui vanemad üksi - loomulikult koos kogudusega, kuhu kuulute, ja oma koguduse vaimulikuga.

Soovitangi Teil julgesti oma murega koguduse vaimuliku poole pöörduda. Ristivanemaid välja vahetada ega tagantjärgi lisada ei ole küll otseselt võimalik, kuid ehk leidub kas Teie oma tuttavate ringis või Teie koguduses inimesi, kes oleksid valmis koos teiega Teie lapse eest hoolt kandma. Paraku on tihti nii, et inimeste asemel, kelle nimed seisavad ristivanematena kirikuraamatutes, on tegelikud abistajad, hoolitsejad ja kaasamuretsejad hoopis teised. Kui laps jõuab leeriikka, võiksid just need - tegelikud, mitte formaalsed - ristivanemad olla vanemaks vennaks või õeks, kes aitavad Teie lapsel Jumala ja kogudusega tihedamasse osadusse kasvada.

Aga kordan: ärge kartke selle murega oma koguduse vaimuliku poole pöörduda, kuna ta on kindlasti varemgi taoliste või sarnaste olukordadega kokku puutunud ja aitab Teil kindlasti lahenduse leida.

Enn Auksmann
Pärnu Eliisabeti koguduse õpetaja
23.01.2006

�les üles