« tagasi

KÕIK KÜSIMUSED


Sooviks last ristida. Aga vanemad ei ole ristitud ega leeritatud. Olen kuulnud et siis ei saagi ristida. On see nii?

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Kirikuseadustikus (§ 12) on tõepoolest sätestatud, et lapse ristimiseks on vajalik vähemalt ühe vanema või lapse eestkostja või hooldaja kuulumine kirikusse. Kirikusse kuulumise eelduseks on täiskasvanute puhul ristimine ja konfirmatsioon (ehk leer). Taoline nõue on vajalik selleks, et tagada lapse kasvamine kristlikus usus. Samuti on oluline, et lapsevanemad teavad, mis on ristimine, ning ei soovi seda mitte ainult oma lapsele, vaid ka iseendale.

Kui me usume, et ristimisega antakse inimesele igavese elu tõotus, siis mis võiks olla veel loomulikum kui see, et vanemad tahavad olla oma lapsega koos mitte ainult praeguses, vaid ka igaveses elus.

Ristimise armust ja tõotustest osasaamiseks on vajalik usk, mida täisealised inimesed õpivad tundma leeris ja mida nad on valmis õpetama ka oma lastele.

Soovitan Teil võtta ühendust oma kodukoha vaimulikuga ning temaga antud teema üle lähemalt rääkida.

Enn Auksmann
Pärnu Eliisabeti koguduse õpetaja
25.04.2006

�les üles