« tagasi

Kiriklikud talitused


Olen lugenud eelnevaid küsimusi-vastuseid, aga ei ole leidnud ühest vastust oma küsimusele, mis puudutab lapse ristimist. Ema on ristitud ja isa ristitud, leeritatud. Nagu ma aru olen saanud, piisab, kui üks vanematest on ristitud, leeritatud. Kavas on lapsele võtta neli ristivanemat. Siinkohal tekibki arusaamatus, kas piisab, kui üks ristivanematest on ristitud, leeritatud? Kas kõik peavad olema ristitud, leeritatud või see on lihtsalt soovitatav?

Lapse ristimiseks piisab tõepoolest sellest, kui üks vanematest on ristitud ja konfirmeeritud (leeritatud). Loomulikult peab ka teine lapsevanem olema oma lapse ristimisega nõus.

Ristivanemate kohta ütleb kirikuseadustik (§ 12, 7), et tegemist peab olema luterliku kiriku konfirmeeritud liikmega, kuid erandina võib ristivanemaks olla mõne teise, lasteristimist tunnustava kiriku (nt õigeusu või roomakatoliku kiriku) liige.

Ristivanemate arv ei ole piiratud, kuid kuna ristivanema ülesandeks on aidata kaasa oma ristilapse kristlikule kasvatamisele, peab tegemist olema teadliku kristlasega, s.t. ristimata ja konfirmeerimata (leeris käimata) inimene ristivanemaks olla ei saa.

Kahtlemata oleks kõige parem, kui lisaks ristivanematele oleksid ristitud ja konfirmeeritud mõlemad lapsevanemad, kuna lapse kasvatamine on nende ühine ülesanne ning eeskätt õpetame ja juhatame oma lapsi isikliku eeskujuga. Selleks, et oma last kristlikult kasvatada, on vaja kõigepealt ise kristlikus usus teadlikuks saada ja süveneda.

Enn Auksmann
Pärnu Eliisabeti koguduse õpetaja
12.10.2006

�les üles