« tagasi

Kiriklikud talitused


Kas on Luterlikus Kirikus on lubatud mitmekordne laulatamine? Ma pean silmas asjaolu kui inimene on juba kord laulatatud ja siis lahutatud ning kavatseb taaskord laulatatud saada.

Antud küsimusele vastamise teeb keeruliseks asjaolu, et on olemas väga palju ja üksteisest äärmiselt erinevaid luterlikke kirikuid, nende hulgas nii konservatiivseid kui liberaalseid.

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik kuulub pigem alalhoidlike ja traditsioonilisemate vaadetega kirikute hulka, kuigi ka siin on abielu- ja abielulahutuse küsimuses erinevaid seisukohti.

Reegel on siiski see, et abielu sõlmitakse üks kord ja eluajaks. Seda kinnitab nii abielutõotuse tekst kui ka laulatava vaimuliku poolt tsiteeritavad Jeesuse sõnad: \"Mis nüüd Jumal on ühte pannud, seda ärgu inimene lahutagu!\" (Mk 10:9) Selleks, et laulatusel antav abielutõotus oleks usutav, tuleb teha kõik endast olenev, et abielu püsiks - ja loomulikult ei ole asjatu ka laulatustalitusel abielupaarile antav õnnistus ning jätkuv nõustamine vaimuliku poolt.

Kui abielu siiski lahutatakse, tuleb väga tõsiselt läbi kaaluda selle põhjused. Pühakirja järgi on ainsaks aktsepteeritavaks abielulahutuse põhjuseks teise poole abielurikkumine, kuigi ka siis ei ole abielulahutus kohustuslik, vaid eelistatav on andeksandmine ja leppimine. Inimest, kes on põhjustanud abielulahutuse (s.t. rikkunud abielu, oma abikaasa hüljanud) ei tohiks uuesti laulatada, kuna tema poolt antavat uut abielutõotust ei saa võtta tõsiselt.

Kuna inimeste eluolukorrad on väga mitmekesised ja keerukad, tuleks igal konkreetsel puhul pöörduda oma koguduse vaimuliku poole ning katsuda ühes temaga leida probleemidele lahendus.

Enn Auksmann
Pärnu Eliisabeti koguduse õpetaja
12.10.2006

�les üles