« tagasi

KÕIK KÜSIMUSED


Kui noorpaar tahab abielluda kiriklikult ja ainult üks nendest on ristitud ja leeritatud, siis kui kiiresti tehakse kiirleerikursust (kas üldse tehakse luteri kirikus) ja ristimist.

Kiriklik abiellumine tähendab, et abielupaar usaldab oma elu Jumala kätte, annab Tema ees teineteisele abielutõotuse ning palub Tema õnnistust. Sellel kõigel on mõte vaid siis, kui inimene usub Jumalasse ja tahab elada koos Temaga ning Tema tahtele vastavalt.

Jumal armastab inimesi, tahab võtta nad endaga ühendusse ning kinkida neile igavese elu. See toimub ristimise ja teiste armuvahendite kaudu, mis Jumal on kirikule andnud. Täiskasvanud inimese ristimise eelduseks on see, et ta saab vastava õpetuse, mis toimub enamasti leerikursuse näol. Nn kiirleeri ei saa tavaliselt heaks kiita, kuna see ei anna inimesele ei piisavalt teadmisi ega ka aega oma elu ja usu üle tõsisemalt järele mõelda ning igavikulise tähtsusega otsuseid teha. Muidugi on võimalik kokkuleppel oma kodukoguduse vaimulikuga muuta leerikursus intensiivsemaks ning omandada vajalikud teadmised iseseisva lugemise ja õppimisega.

Siiski on kõige olulisem see, et inimene õpiks hindama kiriku kätte usaldatud armuvahendeid ning elama koguduse osaduses, osaledes regulaarselt jumalateenistustel ning elades kristlikku elu. Kui tahe selleks on abielupaaril olemas, on koguduse vaimulik kindlasti ka igati toeks laulatuse korraldamisel ja selleks vajalike eeltingimuste täitmisel. Ilma taolise sisemise valmisoleku ja tahteta jääb laulatus vaid paljaks formaalsuseks, selle asemel, et olla õnnistuse allikaks, millest abielupaar võib ammutada jõudu ja armastust kogu oma abielu jooksul pikkadeks aastakümneteks.

Enn Auksmann
Pärnu Eliisabti koguduse õpetaja
12.10.2006

�les üles