« tagasi

Tavad


Kas luteri kirikus on kohustuslik kasutada armulaualeivana oblaate? Miks ei võiks kasutada küpsetatud, hapnemata leiba, millest õpetaja murraks igale armulaual osalejale tüki? See tooks armulaua osadusliku aspekti märksa enam esile.

Ei, oblaatide kasutamine ei ole kohustuslik. Olen ise väiksemates kogudustes tarvitanud omaküpsetatud armulaualeiba, kuid praegu, mil näiteks Pärnu Eliisabeti kirikus on pühapäevasel jumalateenistusel tavapäraselt 100-150 armulaualist, oleks see üsna keeruline.

Pealegi ei ole ka oblaadid küpsetatud igaüks eraldi, vaid ühe suure plaadileivana, millest nad on välja lõigatud.

Kui mõtleme sellele, et armulaud on kogu maailma kristlaste ühine söömaaeg nii ajas kui ruumis, siis ei saa me parimagi tahtmise korral oma inimlike vahendite abil kasutada vaid ühte leiba. Armulauaosadus ei lähtu mitte maise leiva ühtsusest (kuigi selles peitub väga oluline ja jõuline sümbol), vaid Kristusest, kes on üks ja seesama kõigil aegadel ja igas paigas.

Enn Auksmann
Pärnu Eliisabeti koguduse õpetaja
23.10.2006

�les üles