« tagasi

Jumalateenistus


Kas võiksite lahti mõtestada erinevate värvide tähenduse kiriku liturgias. Tean, et kasutatakse 5 värvi: punane, must, valge, roheline, violetne. Nende täpne tähendus ja seos kirikuaasta erinevate sündmustega on kahjuks aga ebaselge.

Praegusajal kasutusel olevad liturgilised värvid pärinevad 11.-12. sajandist, esimese täpsema kirjelduse on kehtestanud paavst Innocentius III 1200. aasta paiku. Soovituslikuks muutus värvikaanon 13. sajandi lõpuks, kohustuslikuna kehtestati need roomakatoliku kirikus Tridenti (Trento) missaaliga aastal 1570. Luterlik usupuhastus säilitas väljakujunenud liturgilised värvid ja rõivad.

EELK kirikuseadustik määratleb liturgiliste värvide tähenduse nõnda:

valge – rõõmu, tänu, valguse, puhtuse ja ülestõusmise värv;
punane – Püha Vaimu, kiriku ja veretunnistuse värv;
violett – paastu ja meeleparanduse värv;
must – sügava leina värv;
roheline – elu ja lootuse värv.

Valget värvi kasutatakse valdavalt jõulude ja ülestõusmisajal, violetset paastu- ja advendiajal, punast nelipühal ning usu tunnistamisega seotud pühadel, näiteks märtrite mälestuspäevadel. Roheline värv on kasutusel kirikuaasta tavalisel ajal.

Üsna hea ülevaate liturgiliste värvide tähendusest ja kasutusest leiab Tartu roomakatoliku koguduse veebilehel aadressil http://www.neitsimaarja.ee/varia/varvid_katolik.htm

Huvitav on ehk teada sedagi, et liturgiliste värvide (ja üleüldse värviliste riiete) kasutamine sai võimalikuks tänu 9.-10. sajandil toimunud üleminekule riide värvimisele taimede abil. Antiikajal kasutati värvimiseks purpurtigude eritist, mis oli äärmiselt kallis (1 grammi värvaine saamiseks läks tarvis umbes 10000 tigu). Seepärast sõltus rõiva auväärsus ja kallidus sellest, kui palju selle tarvis oli kasutatud värvainet - mida tumedam, seda kallim ja auväärsem. Nõnda on tollest ajast pärit kujutistel paavst või piiskop enamasti tumedas kaasulas, samal ajal kui diakonite rõivad on pigem heledad, nii et liturgilisi värve hilisemas tähenduses ei tuntud.

Enn Auksmann
Pärnu Eliisabeti koguduse õpetaja
06.11.2006

�les üles