« tagasi

Kiriklikud talitused


Kas on võimalik laulatada Luterlikus kirikus noored, kellest üks on Kristlikust Nelipühi kirikust (nelipühilane) ja teine Apostlik-Õigeusu kirikust?

Vastavalt Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku kirikuseadustikule laulatatakse vaid EELK liikmeid või mõne EELK-ga osaduses oleva kiriku liikmeid. Eesti Kristlik Nelipühi Kirik ega Apostlik-Õigeusu kirik taoliste kirikute hulka ei kuulu.

Laulatus on võimalik ka siis, kui üks abiellujaist on EELK liige ja teine kuulub mõnda teise kirikusse, kusjuures laulatustalitus viiakse läbi EELK-s kehtiva korra kohaselt.

Juhul, kui laulatustalituse jaoks palutakse vaid kirikuruumi ja talituse viib läbi mõne muu kiriku vaimulik, tuleb pöörduda kohaliku koguduse vaimuliku poole, kes võib oma praostkonna praostilt taotleda vastava loa. Siinkohal tuleb aga kindlasti märkida, et Apostlik-Õigeusu kiriku seisukohalt on laulatus kehtiv vaid juhul, kui laulatajaks on õigeusu vaimulik - ja mõnda teise kirikusse kuuluva isikuga laulatamiseks on vaja piiskopi eriluba.

Kahjuks ei selgu Teie kirjast lähemad asjaolud, nii et esialgu ei ole võimalik midagi enamat vastata.

Enn Auksmann
Pärnu Eliisabeti koguduse õpetaja
08.01.2007

�les üles