« tagasi

Tavad


Kuidas nimetatakse 15. septembri päeva eesti keeles? Inglise keeles Lady of Sorrow, prantsuse keeles Notre-Dame de la Miséricorde.

Seda päeva nimetatakse tavapäraselt kas Pühima Neitsi Maarja, Valuema mälestuspäevaks või valuema-maarjapäevaks (vrd paastumaarjapäev, heinamaarjapäev, rukkimaarjapäev jne).

Ajalooliselt on tegemist päevaga, mille ladinakeelseks nimeks on Festum Septem Dolorum Beatae Mariae Virginis - Pühima Neitsi Maarja seitsme valu püha.

Sellenimelist püha on peetud tõenäoliselt juba alates 13.-14. sajandist, vastav soovitus on antud 1423. aastal Kölni sinodil ja aastal 1727 tegi paavst Benedictus XIII selle kohustuslikuks kogu katoliku kirikule.

Tõsi, Maarja seitsme valu püha ei peetud toona mitte sügisel, vaid paastuajal, täpsemalt reedel pärast paastuaja V pühapäeva, mida nimetatakse ka passiooni- ehk kannatuspühapäevaks (sellest tulenevalt kannavad paastuaja kaks viimast nädalat nime kannatamisaeg).

15. septembrile määras Maarja seitsme valu püha paavst Pius VII aastal 1814 -tänutäheks oma õnneliku tagasipöördumise eest vangipõlvest (samal ajal säilis ka selle pidamine paastuajal).

Maarja seitse valu loetletakse traditsiooniliselt järgnevalt:

1. Vaga Siimeoni ettekuulutus (Lk 2:34-35) 2. Põgenemine Egiptusesse (Mt 2:13-15) 3. Jeesuse kolmepäevane otsimine palverännakul Jeruusalemma (Lk 2:41-52) 4. Ristitee 5. Jeesuse ristilöömine ja surm 6. Jeesuse ristilt allavõtmine 7. Jeesuse asetamine kaljuhauda

Tänapäeval lähtutakse Maarja, Valuema mälestuspäeva mõistmisel sellele vahetult eelnevast ristiülendamispühast 14. septembril, mille põhirõhuks ei ole mitte nagu varasematel aegadel Jeesuse ristipuu arvatav ülesleidmine, vaid Jeesuse kui meie ristilöödud ja ülestõusnud Õnnistegija austamine (päevaevangeeliumiks on Jh 3:13-17). Ebaoluline ei ole kindlasti seegi, et tegemist on 8. septembri, Neitsi Maarja sünnipäeva oktaaviga.

Enn Auksmann
Pärnu Eliisabeti koguduse õpetaja
04.05.2007

�les üles