JUUBELIKONGRESS

27. mai 2017 Tartu

Vaata kava siit »


Registreerimisleht

Eesnimi*
 
Perekonnanimi*
 
Töökoht / Kogudus*
 
Praostkond
 
Amet*
 
Telefon
 
E-posti aadress*
 
OSAVÕTUTASU on 5 eurot
 
TOITLUSTAMINE
 
Soovin süüa lõunat (5 eurot)
 
 
KONVERENTSI eest saab tasuda EELK Konsistooriumi arveldusarvele:
SEB pank EE201010052030734009 või Swedbank EE932200221002160604

Selgitus: Kirikukongressi osalustasu
 
Kui soovite arvet, siis kirjutage arve saaja nimi ja aadress
 
NB! Arvega tasumisel mitte teha ülekannet enne arve saamist, tasumisel viidata arve numbrile.
 
Märkusi, ettepanekuid ja tähelepanekuid